ติดต่อเต็นท์

ประพันธ์ยนต์

2/5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-8843589, 053-225155